Menu
Chráníme Vaše práva

O nás

Asociace podniků topenářské techniky

 

Asociace podniků topenářské techniky (APTT) již od roku 1992 sdružuje výrobce teplovodních kotlů, krbů a topidel na všechny druhy paliv, výrobce otopných těles a výrobce a prodejce měřící a regulační techniky pro vytápění. Jejími členy je většina domácích významných firem z oboru.

Hlavním cílem APTT je hájit a podporovat zájmy členů v technické, hospodářské a legislativní oblasti za účelem zvyšování technické úrovně a jakosti topenářské techniky a dále organizovat vzdělávací činnost a zastupovat členy na národní a mezinárodní úrovni. APTT dlouhodobě aktivně spolupracuje s ministerstvy, zejména s MŽP a MPO v oblasti legislativy a norem. APTT je členem Hospodářské komory České republiky a Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení. APTT má svoje zástupce v technických normalizačních komisích při ÚNMZ. APTT také dlouhodobě spolupracuje se Strojírenským zkušebním ústavem v Brně. Všichni členové jsou o aktivitách v těchto směrech informování a mohou do nich vstupovat.

 


 

APTT je člnem Association of the European Heating Indrustry EHI - Asociace evropského topenářského průmyslu, která sdružuje obdobné národní svazy v evropských zemí a APTT je pravidelně informováno o dění v EU zejména v legislativní oblasti.