Menu
Chráníme Vaše práva

FAQ

Jak postupovat, pokud výrobce není uveden na seznamu odborně způsobilých osob?

Kontaktujte výrobce nebo prodejce s dotazem, zda proškolil a osvědčil odborně způsobilé osoby ke kontrolám zdrojů podle §17 odst.1 písmeno h) zákona 201/2012 o ochraně ovzduší. V případě ,kdy výrobce neurčil odborně způsobilou osobu(tedy neproškolil a neoprávnil) ,výrobce nelze zjistit, nebo  výrobce zanikl, může kontrolu provést osoba proškolená na stejný typ výrobku (tedy jiného výrobce).Takto je to upřesněno v novele zákona ,která byla schválena v Senátu  a čeká na podpis prezidenta. Pokud bude novela takto prezidentem podepsána, pak to bude znamenat, že si na kontrolu bude možné  pozvat osobu proškolenou od jiného výrobce. Nyní  máte tedy v podstatě dvě možnosti: buďto si počkáte, až vejde novela v platnost a pak si pozvete kontrolora  jiného výrobce anebo to uděláte s předstihem už nyní. 


Kdo kontroluje zdroje, jejichž výrobce není znám, nemá proškoleny odborně způsobilé osoby, zanikl apod.

V případě, kdy výrobce neurčil odborně způsobilou osobu (tedy neproškolil a neoprávnil), výrobce nelze zjistit, nebo  výrobce zanikl, může kontrolu provést osoba proškolená na stejný typ výrobku (tedy jiného výrobce).Znamená to tedy, že si na kontrolu můžete  pozvat osobu proškolenou od jiného výrobce.

 

 


Čím je dána cena revize?

Není dána zákonem, závisí na technikovi, který kontrolu provádí. Bude se lišit podle typu zdroje, dojezdové vzdálenosti atp..


Kdo proškoluje odborně způsobilé osoby a uděluje oprávnění ke kontrolám?

Výhradně výrobce, plyne ze zákona 201/2012 o ochraně ovzduší


Vztahuje se povinnost provedení kontroly i na kotel umístěný v rekreačním objektu?

Zákon neuvádí jakoukoliv výjimku pro rekreační objekty (chaty, chalupy apod.) Pokud je v takovém objektu umístěný zdroj splňující 3 výše uvedené podmínky (pevné palivo, příkon od 10 do 300 kW, připojitelnost na teplovodní soustavu ústředního vytápění), má provozovatel povinnost provést kontrolu technického stavu a provozu takového zdroje.


Mám doma krbovou vložku s deklarovaným výkonem 4 kW do teplovodního výměníku a 4 kW do okolí sáláním. Vztahuje se na mě povinnost provádět kontrolu?

Pokud je pro takový zdroj uváděn výkon 4kW do teplovodního výměníku a 4 kW sáláním do okolí, provede se součet obou výkonů. Ten se poté ještě musí podělit účinností a získá se příkon, který je pro určení povinnosti kontrol důležitý.


Jak postupovat, abych měl jistotu, že kontrola je provedena osobou podle zákona?

Vyhledat si odborně způsobilou osobu na stránkách  APTT podle typu výrobku, ověřit si, že má osvědčení od výrobce pro daný typ výrobku na přiložené kopii jeho osvědčení (pdf příloha) a kontaktovat tuto osobu na uvedených kontaktních údajích. Všechny osoby uvedené na seznamu jsou zde zařazeny jen po předcházející verifikaci u výrobce. Pokud na seznamu žádná osoba pro daný typ výrobku uvedená není, kontaktujte přímo výrobce (popřípadě dodavatele).


Týká se kontrola také krbových vložek, u kterých je do ústředního vytápění předávána pouze část výkonu?

Zákon nestanovuje podíl výkonu předávaný do ústředního vytápění prostřednictvím výměníku, tento podíl tedy není určující.


Týká se kontrola také krbových vložek?

Pokud se jedná o stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, tak ano. Kontroly se ale týkají pouze krbových vložek o výše uvedeném příkonu, které jsou vybaveny výměníkem připojeným k soustavě ústředního vytápění.


Kdo je oprávněn provádět kontroly zdrojů podle zákona 201/2012 o ochraně ovzduší?

Pouze osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.