Menu
Chráníme Vaše práva

Změny v dokladu o kontrole zdrojů podle zákona 201/2012 o ochraně ovzduší po 1. 1. 2017

7.1.2017

S účinností od 1.1.2017 platí novela zákona 201/2012 o ochraně ovzduší. V novele jsou krom jiného obsaženy také změny týkající se kontrol stacionárních zdrojů o příkonu 10 - 300kW prováděných podle tohoto zákona (§17 odst1) písmeno h).

 

Ministerstvo životního prostředí provedlo v souvislosti s platností novely také aktualizaci Sdělení odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším ,ve kterém jemimo jiné popsán doporučený postup při provádění výše uvedených kontrol. Přílohou Sdělení je také mírně upravený doporučený Doklad o kontrole. Oba aktualizované dokumenty naleznete na záložce Kontroly kotlů – Postup výrobců pro zápis a následující.

 

Ministerstvo životního prostředí připravuje vyhlášku, jejíž přílohou bude definitivní podoba Dokladu o kontrole. Do doby vydání vyhlášky budou respektovány i doklady o provedené kontrole technického stavu a provozu, které svým obsahem nebudou plně odpovídat doporučenému vzoru, který je uveden v příloze č. 3 k tomuto aktualizovanému sdělení.

 

Odborně způsobilé osoby (OZO), které byly proškoleny a přizpůsobily se metodice a formě, kterou jsme jako APTT prosazovali, tzn. především jednotný typ osvědčení a dosud používaný jednotný doklad o kontrole, tedy mohou do doby vydání vyhlášky i nadále používat předtištěné záznamy o kontrole.

 

Provozovatelé zdrojů, kteří mají kontroly provedeny řádně proškolenou odborně způsobilou osobou a  mají platný Doklad o kontrole technického stavu a provozu, tak i když není zcela v souladu s nově doporučeným vzorem, jejich doklad je samozřejmě platný. Rovněž tak budou platné vystavované doklady svou formou a obsahem mírně se odlišující od aktuálně doporučeného vzoru z kontrol prováděných počátkem tohoto roku až do doby vydání vyhlášky, na kterou odkazuje zákon.

 

 

Ing .Mojmír Krátký , VŘ APTT , 5.1.2017