Menu
Chráníme Vaše práva

POZOR!! ZMĚNA DATABÁZE OZO!

13.2.2020

Databáze odborzně způsobilých stránkách na naších webových stránkách je již v současné době neúplná.

Na základě § 17a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, došlo v lednu 2020 ke spuštění databáze odborně způsobilých osob na stránkách Ministerstva životního prostředí!! Databáze je přístupná na adrese https://ipo.mzp.cz/ a je v ní možné nalézt kontakt na nejbližší techniky pro dané typy a výrobce spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech.