Menu
Chráníme Vaše práva

Jednání regulačního výboru pro ekodesign 13. a 14. 10.2014 v Bruselu

20.10.2014

Jednání proběhlo ve dnech 13. - 14. října 2014.Pro obě projednávané produktové skupiny (tzn. jak pro kotle na tuhá paliva, tak pro lokální topidla na tuhá paliva) nalezly po dlouhé diskuzi členské státy kompromis, který byl schválen těsnou většinou. Pokud nebudou výhrady na půdě Europarlamentu, budou obě „nařízení Komise“ v průběhu několika měsíců publikována ve věstníku EU. V obou případech se Německo zdrželo hlasování, Česká republika v souladu s instrukcí podpořila kompromisní návrh, stejně jako Slovensko a Polsko.

Zjednodušeně, kotle na tuhá paliva budou muset od 1. 1. 2020 vyhovovat emisním limitům na úrovni 5. třídy, pro lokální topidla byly srovnatelné požadavky stanoveny od 1. 1. 2022.
Přehled hodnot sezónní účinnosti vytápěna emisních limitů schválených .

Požadavky na ekodesign kotlů a lokálních topidel na tuhá paliva schválené regulačním výborem ve dnech 13. a 14. 10. 2014
       
KOTLE NA TUHÁ PALIVA      
požadavky na kotle od 1. 1. 2020  
sezónní energetická účinnost vytápění 75% pro kotle o výkonu ≤ 20 kW
77% pro kotle o výkonu > 20 kW
pevné částice (PM) 40 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
60 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
organické plynné sloučeniny (OGC) 20 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
30 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
oxid uhelnatý (CO) 500 mg/m3 pro automaticky provozované kotle
700 mg/m3 pro manuálně provozované kotle
oxidy dusíku (NOx) 200 mg/m3 pro kotle na biomasu
350 mg/m3 pro kotle na fosilní paliva
Pozn.: všechny emisní limity jsou uváděny při 10% podílu O2    
       
LOKÁLNÍ TOPIDLA NA TUHÁ PALIVA    
požadavky na topidla od 1. 1. 2022 otevřená uzavřená (+sporáky) peletová
sezónní energetická účinnost vytápění [%] 30 65 79
PM - pevné částice: HF [mg/m3] / DT [g/kg]* 50 / 6 40 / 5 20 / 2,5
OGC - organické plynné sloučeniny [mg/m3] 120 120 60
CO - oxid uhelnatý [mg/m3] 2000 1500 300
NOx - oxidy dusíku [mg/m3] 200 / 300** 200 / 300** 200 / 300**
Pozn.: všechny emisní limity jsou uváděny při 13% podílu O2    
       
*) volitelná metodika měření obsahu PM ve spalinách:    
HF … vyhřívaný filtr      
DT … ředicí tunel      
       
**) emisní limit NOx pro lokální topidla na biomasu / fosilní paliva